Ο κόλος θέλει σεβασμό, στοργή και ένα καλό γλύψιμο. Μετά, αν…

Ο κόλος θέλει σεβασμό, στοργή και ένα καλό γλύψιμο. Μετά, αν θέλετε, του ρίχνετε και ένα πούτσο

Posted in Uncategorized

Categories